Болд төмөр ерөө гол уурхайн ажилтан албан хаагчдад ЯВУУЛЫН бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна.

A- A A+
Болд төмөр ерөө гол уурхайн ажилтан албан хаагчдад ЯВУУЛЫН бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна.

Сэлэнгэ аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Хаан банкны сэлэнгэ салбартай хамтран Болд төмөр ерөө гол уурхайн ажилтан албан хаагчдад

-Тоон гарын үсгийн бүртгэл

-Иргэний үнэмлэх захиалгын бүртгэл

- Гадаад паспорт захиалгын бүртгэл

гэсэн “ЯВУУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ” хоёр дахь өдрөө үзүүлэн ажиллаж байна.