Хилийн 0101-р ангийн албан хаагчидад үндэсний энгийн болон цахим гадаад паспортын шинэчлэгдсэн хувилбарыг танилцуулж ажиллалаа.

A- A A+
Хилийн 0101-р ангийн албан хаагчидад үндэсний энгийн болон цахим гадаад паспортын шинэчлэгдсэн хувилбарыг танилцуулж ажиллалаа.

    Монгол улс олон улсын нисэхийн ИКАО санд гишүүн орноор элсэн орсоноор олон улсын стандартад нийцсэн үндэсний энгийн болон цахим гадаад паспортыг 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс нэвтэрч эхэлсэнтэй холбогдуулж шалган нэвтрүүлэх хилийн 0101-р ангийн албан хаагчидад үндэсний энгийн болон цахим гадаад паспортын шинэчлэгдсэн хувилбарыг танилцуулж ажиллалаа.