ТЭРБУМ МОД үндэсний хөдөлгөөнд нэгдэв

A- A A+
ТЭРБУМ МОД үндэсний хөдөлгөөнд нэгдэв

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнийг манай аймаг “Тэрбум мод-Их ажлын эхлэл” уриан дор зохион байгуулж, жил бүр 1000 кг үр бэлтгэж, 2 сая ширхэг тарьц, суулгац ургуулан “Нийлүүлэгч аймаг” болохоо зарлан, доройтсон ойгоо нөхөн сэргээх, уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас цөлжилт, элсний нүүлтэд өртсөн талбайд хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах, төв суурин газрын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилго дор төлөвлөгөөт ажлуудаа хийсээр байна. Уг ажлын хүрээнд Сэлэнгэ аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчид нэгдэж Сүхбаатар сумын "Гэрэлт цогцолбор"-т 15 ширхэг нарс модны суулгацыг тарьж өөрсдийн нэрийн төгөлтэй боллоо.