"Цахим үндэстэн-Цахим тоон гарын үсэг"

A- A A+

Сэлэнгэ Улсын Бүртгэлийн Хэлтэс-ээс тоон гарын үсгийн тухай хуулийг харьяа нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд сурталчилж, албан байгууллагуудад тоон гарын үсгийн бүртгэл хийх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Сайхан суманд 2022 оны 10-р сарын 05, 06, 07- ны өдрүүдэд тоон гарын үсгийн бүртгэл хийх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

2022.10.05-ны өдөр Номгон тосгоны Захирагчийн алба, эмнэлэг, сургууль, соёлын төв, цэцэрлэг зэрэг 5 байгууллагын нийт 110 ажилтан, албан хаагчдад тоон гарын үсгийн бүртгэл,

2022.10.06-ны өдөр Хөтөл Эрүүл Мэндийн Төв, Сэлэнгэ Сайхан Нэгдүгээр Цэцэрлэг, Сайхан Эко Сургууль , Selenge Hutul-2-р цэцэрлэг, Сэлэнгэ аймаг Сайхан сумын 2-р сургууль зэрэг нийт 5 байгууллагын 184 ажилтан, албан хаагчдад тоон гарын үсгийн бүртгэл тус тус хийсэн бөгөөд 2 өдрийн байдлаар нийт 294 ажилтан, албан хаагч "цахим үндэстэн-цахим гарын үсэг" бүртгэлд нэгдээд байна.

ЦАХИМ ҮНДЭСТЭН-ЦАХИМ ГАРЫН ҮСЭГТ нэгдсэн та бүхэнд ажлын амжилт хүсье.