2022 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДРӨӨС АЖЛЫН ЦАГ 09:00 ЦАГААС ЭХЭЛЖ БАЙНА

A- A A+
2022 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДРӨӨС АЖЛЫН ЦАГ 09:00 ЦАГААС ЭХЭЛЖ БАЙНА

Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 08-дугаар сарын 24-ний өдрийн А/360 тоот захирамжаар иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас ирүүлсэн санал, хүсэлт болон хичээлийн шинэ жил эхэлж байгаатай холбогдуулан эцэг эхчүүдийн хүүхэддээ тавих хараа хяналтыг сайжруулах, байгаль цаг уурын өөрчлөлт, аймаг, орон нутгийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангахад албан хаагчдын оролцоог бүрдүүлэх, ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор аймгийн Засаг даргын 2022 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/193 тоот захирамжийн 1 дэх заалтын "10 дугаар сарын 03-ны" өдөр гэснийг "2022 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдөр" болгож өөрчиллөө.
Захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг сум, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дарга эрхлэгчдэд даалгалаа.
Ийнхүү ажлын цаг 2022 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 09:00 цагаас эхэлж байна.