"АЗ ЖАРГАЛТАЙ ГЭР БҮЛ"

A- A A+

Сэлэнгэ аймгийн улсын тэргүүний 4-р цэцэрлэгээс зохион байгуулсан "АЗ ЖАРГАЛТАЙ ГЭР БҮЛ" эцэг эх багш нарын хамтарсан зөвлөгөөнд тус хэлтсийн эцэг эхийн зөвлөлийн төлөөлөл оролцлоо. Монголын гэр бүл бүхэн аз жаргалтай байг.

НЭГДҮГЭЭРТ ХҮҮХЭД