Иргэний улсын бүртгэлийн архивын цаасан баримтыг тоолох ажлыг эхлүүлээд байна

A- A A+
Иргэний улсын бүртгэлийн архивын цаасан баримтыг тоолох ажлыг эхлүүлээд байна

Сэлэнгэ аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 10 дугаар сарын 06–ны өдрийн А/222 дугаар тушаалын хавсралт болох БАЙГУУЛЛАГЫН АРХИВЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТЛЭГ ЖУРМЫН 7.4-т заасны дагуу иргэний улсын бүртгэлийн цаасан архивын баримтыг тоолох ажлыг эхлүүлээд байна.