Сэлэнгэ аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2021 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан

A- A A+
Сэлэнгэ аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2021 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан