УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН АХМАД АЖИЛТАН Ц.ОТГОНБАЯРЫГ СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН “ХҮНДЭТ ТЭМДЭГ”-ЭЭР ШАГНАЛАА

A- A A+
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН АХМАД АЖИЛТАН Ц.ОТГОНБАЯРЫГ СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН “ХҮНДЭТ ТЭМДЭГ”-ЭЭР ШАГНАЛАА

Сэлэнгэ аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгч Цэмээгийн Отгонбаяр нь төрийн албанд 38 жил ажиллаж байгаа юм. Тэрбээр энэ хугацаандаа БНМАУ-ын иргэний паспортыг Монгол Улсын иргэний үнэмлэхээр солих ажлыг гардан зохион байгуулж, аймгийн хэмжээнд 39500 иргэнд бичиг баримтыг сольж олгон ажиллаж байсан.

Түүнчлэн бүртгэлийн үйлчилгээг шинэ шатанд гаргах, архивын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах, үйлчилгээний орлогыг бүрдүүлэн ажиллахад онцгой анхааран ажиллаж, иргэний бүртгэлийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх ажлыг аймгийн 17 сум, 6 тосгонд давхардсан тоогоор 59 удаа “Иргэний бүртгэлийн явуулын үйлчилгээ”-г санаачлан зохион байгуулж байсан билээ.

Цэмээгийн Отгонбаяр нь төрийн бүртгэлийн байгууллагад ажиллах хугацаандаа улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийг удирдлага болгон эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг аймаг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулж, эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг төрийн ой санамжид бүртгэхээс гадна үл хөдлөх хөрөнгийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж иргэнийг эдийн засгийн эрх чөлөөгөө эдлэх боломжоор ханган ажилласан тус хэлтсийн тэргүүний ахмад ажилтан юм.

Цэмээгийн Отгонбаярын төрийн албанд идэвх зүтгэл гарган ажилласан дээрх амжилтуудыг нь үнэлэн Сэлэнгэ аймгийн “Хүндэт тэмдэг”-ээр шагнаж, шагналыг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Б.Нарантуяа, аймгийн Засаг даргын орлогч Ц.Рэгзэдмаа нар гардуулан өглөө.