Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний шинэ журам

A- A A+
Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний шинэ журам

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоож, 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр тусгажээ.