Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгууль

A- A A+
Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгууль

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.5 дахь хэсэгт "Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага сонгогчийг энэ хуулийн 19.4-т заасан цахим хуудсанд байрлуулсан сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь өөрийн болон өөрийн байнга оршин суугаа хаягийн бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт сонгогчийн мэдээлэлтэй танилцах боломжоор хангана" гэж заасны дагуу Улсын Бүртгэлийн ерөнхий газар өөрийн http://election.burtgel.gov.mn/ цахим хуудсандаа сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг 4.1-ний өдрөөс байршуулсан.

Сонгогч та

өөрийн мэдээлэл болон

өөрийн байнга оршин суугаа хаягт бүртгэгдсэн сонгогчдын мэдээллийг шалгах боломжтой.

Хэрэв таны мэдээлэл зөв бол баталгаажуулж, зөрүүтэй бол бүртгэлийн байгууллагад мэдээлнэ үү.

УБЕГ-ын лавлах утас-1800 1890