АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ

A- A A+
АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ

Сэлэнгэ аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Аймгийн засаг даргын 2020 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдрийн "Бүх нийтийн ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг эрчимжүүлэх тухай" А/15 тоот захирамжийн дагуу хэлтсийн үйлчилгээний заал болон албан тасалгаануудад ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх ажлыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран хийж гүйцэтгэлээ.