Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч гэж хэн бэ?

A- A A+