МАНДАЛ СУМАНД НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

A- A A+
МАНДАЛ СУМАНД НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Сэлэнгэ аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсээс Мандал сумын Засаг даргын Тамгын газартай хамтран 2020 оны 11 дүгээр сарын 4-5 өдрүүдэд тус суманд "Нээлттэй хаалганы өдөрлөг" арга хэмжээг зохион байгуулж байна.Өдөрлөгт оролцож буй багийг Хэлтсийн дарга Б.Саранчимэг ахлан, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч Б.Баярдэлгэр, иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч Ч.Жаргал, архивч А.Энхтуяа болон тус сумын улсын бүртгэгч нарын бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа ба иргэний, эд хөрөнгийн эрхийн, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн иж бүрэн үйлчилгээг Мандал, Баянгол сумдын иргэдэд хүргэнэ.Тухайлбал хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийг бүртгэх, үндэсний энгийн гадаад паспорт, иргэний үнэмлэх дахин авах, хүчинтэй хугацааг сунгуулах хүсэлтийг тус тус хүлээн авч, иргэдийн санал гомдол, өргөдөл хүсэлт, зөрчлийн талаарх мэдээллийг газар дээр нь шийдвэрлэх юм.